Bescherming

Wat de zon betreft, zijn wij niet allemaal gelijk. Het genetisch kapitaal, de huidskleur en de gevoeligheid voor de zon bepalen ons eigen fototype.

Naast een geschikte bescherming, dienen enkele voorzorgsprincipes in acht te worden genomen:
1. mijd intense zonnestraling tussen 12 en 16 uur
2. zoek de schaduw op
3. draag een hoofddeksel, zonnebril en droog t-shirt
4. drink regelmatig, zodat u niet uitdroogt
5. breng vóór het zonnen zonneproducten aan met een beschermingsfactor die is afgestemd op uw huidtype en de intensiteit van de zon.

Om ervoor te zorgen dat de producten optimale bescherming bieden, moeten deze voor elke blotstelling aan de zon in voldoende mate worden aangebracht, en tijdens het zonnen veelvuldig opnieuw worden aangebracht. Wanneer de huid te lang aan de zon wordt blootgesteld, kan dit op iedere leeftijd leiden tot ernstig huidletsel.

Zonneproducten