De wereld van Sothys

Partnerschapdd

De fundamentele inzet bij de schoonheidsprofessionals en de intieme verstandhouding met de estheticiennes vormen de essentie zelf van de demarche die eigen is aan Sothys.dd

Sinds de oprichting van het huis koestert Sothys de exclusieve roeping om een bevoorrecht partnerschap uit te bouwen met de professionals van de instituten en de spa\'s, door hun hedendaagse en performante pedagogische tools ter beschikking te stellen.

Via initiatie, vorming en vervolmaking zorgt Sothys ervoor dat ze de kostbare troeven van de globale schoonheid kan overhevelen naar en delen met de estheticiennes. Dat gebeurt onder meer via het ter beschikking stellen van verkoopondersteunende en marketingtools die onmisbaar zijn voor het succes van elke afzonderlijke partner.